Curso integral sobre Agroecología. Una manera diferente para aprender, trabajar y vivir la tierra

Este curso esta dirigido a personas que quieran comenzar un proceso de incorporación al sector agrario; personas que quieran conocer mejor y acercarse a la realidad del sector; personas que quieran producir alimentos; personas que dispongan de un terreno y no sepan muy bien que hacer en él; personas que quieran conocer y participar en redes locales, comarcales en torno a dinámicas agroecológicas.

 • Lugar; Oficina de Ehne-Bizkaia en Abadiño (Bizkaia)
 • Fechas: Desde el 2 de abril hasta el 6 de junio. Martes y jueves.
 • Horario; De 10:30 a 13:30 de la mañana.
 • Duración; aprox 70 horas que sirven para el plan de incorporación.
 • Inscripción: unai@ehnebizkaia.eus
 • Más información; 636451572 (Unai)

PROGRAMA

BLOQUE 1. MANEJO AGROECOLÓGICO DE LA TIERRA

Conceptos básicos sobre Agroecología. Diagnóstico y análisis de nuestra tierra. Fertilidad. Elaboración de compost y abonado de la tierra. Preparación de semilleros y producción de nuestra propia planta.

Manejo de la huerta y técnicas de cultivo Preparación de la tierra. Maquinaria. Planificación y diseño de la huerta. Plantación. Marcos y sistemas de plantación. Asociaciones. Rotaciones. Prevención de enfermedades. Tratamientos. Lucha biológica

BLOQUE 2. DIVERSIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Diversificación Introducción a la fruticultura ecológica. Situación y perspectivas de los sectores ganaderos. Producciones complementarias (huevos, pollos, etc.) Visita a diferentes producciones: producción apícola, elaboración artesanal de pan, pequeños frutos, flores…

Transformación y elaboración de productos agrarios Taller práctico de elaboración artesanal de Conservas vegetales, mermeladas…

BLOQUE 3. PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE AUTOEMPLEO

De la idea a la práctica Pasos para poner en marcha un Proyecto Agroecológico. Acceso a la tierra, semillas, infraestructuras, ayudas,…Requisitos legales, altas, fiscalidad.

Normas higiénico-sanitarias Autorizaciones o registros sanitarios. Mataderos.
Sistemas de comercialización Circuitos cortos. Alternativas de distribución. Mercados. Grupos de consumo. Compra pública, comedores escolares.

BLOQUE 4. LA AGROECOLOGÍA COMO CAMINO HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Evolución y dimensiones de la Agroecología La evolución de la agricultura. El baserri ante la industrialización y los monocultivos. El impacto de la Globalización en el modelo de producción, en los mercados y en el territorio. La Agroecología como proceso colectivo de transformación.

El movimiento baserritarra y campesino. La historia del movimiento campesino en Euskal Herria. Etxalde y la Vía Campesina. El papel de las mujeres baserritarras en la lucha por la Soberanía Alimentaria. Como construir la Soberanía Alimentaria desde lo local. Alianzas estratégicas con otras organizaciones o colectivos.

Durante el primer semestre y como complemento al curso se realizaran visitas y talleres sobre temas o prácticas que se estan implementando en nuestras tierras, como la elaboración de Biofertilizantes, microorganismos eficientes, etc…

Además y como novedad este año las personas participantes podrán hacer algunos días de prácticas con baserritarras agroecológicos

Has one comment to “Curso integral sobre Agroecología. Una manera diferente para aprender, trabajar y vivir la tierra”

You can leave a reply or Trackback this post.
 1. netoreto - 2020 - 01 - 22 Responder

  quién tuviera un trocito de tierra….

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.

Agroekologiari buruzko ikastaro integrala. Ikasteko, lan egiteko eta lurra bizitzeko beste modu bat

Ikastaro honek hartzaile hauek zituen: nekazaritza-sektorean sartzeko prozesua hasi nahi duten pertsonak autokontsumorako baratze bat martxan jarri, hainbat elikagai ekoitzi eta abar nahi duten pertsonak. lurra duten eta lur horretan zer egin ez dakiten pertsonak sektorearen errealitatea hobeto ezagutu eta gure eskualdeetan abian jarri diren dinamika agroekologikoetara hurbildu nahi duten pertsonak.

 • Lekua; EHNE-Bizkaia egoitzan, Abadiñon (Bizkaia)
 • Datak: apirilaren 2tik ekainaren 6ra. Astearte eta ostegunetan.
 • Ordutegia: goizeko 10:30etatik 13: 30etara.
 • Iraupena; gutxi gorabehera 70 ordu dira, eta laneratzeko planerako balio dute.
 • Inskripzioa: unai@ehnebizkaia.eus
 • Informazio gehiago: 636451572 (Unai)

EGITARAUA

1. BLOKEA. LURRAREN ERABILERA AGROEKOLOGIKOA

Agroekologiari buruzko oinarrizko kontzeptuak. Gure lurraren diagnostikoa eta analisia. Emankortasuna. Konposta egitea eta lurra ongarritzea. Hazitegiak prestatzea eta geure instalazioa ekoiztea.

Baratzea eta hazkuntza-teknikak maneiatzea. Lurra prestatzea. Makineria. Finkaren plangintza eta diseinu agroekologiko. Plantazioa. Landatzeko markoak eta sistemak. Asoziazioak. Txandakatzeak. Gaixotasunen prebentzioa. Tratamenduak. Borroka biologikoa

2. BLOKEA. DIBERTSIFIKAZIOA ETA ERALDAKETA

Dibertsifikazioa. Nekazaritzako frutagintza ekologikorako sarrera. Abeltzaintzako sektoreen egoera eta perspektibak. Abeltzaintzako ekoizpen osagarriak (arrautzak, oilaskoak, etab.) Jardueraren dibertsifikazioa: erlezaintza ekoizpena, artisau-ogia, sendabelarrak, loreak…

Landare-kontserbak, marmeladak eta abar eskuz egiteko tailer praktikoa

3. BLOKEA AUTOENPLEGURAKO PROIEKTU BAT ABIAN JARTZEA

Ideiatik praktikara. Nekazaritza Ekologikoko Proiektua abian jartzeko urratsak. Lurra eskuratzea, haziak, azpiegiturak, laguntzak, legezko betekizunak, altak, fiskalitatea.

Higiene- eta osasun-arauak. Osasun-baimenak edo -erregistroak. Hiltegiak.
Merkaturatze-sistemak. Zirkuitu laburrak. Banaketa-alternatibak. Merkatuak. Kontsumo-taldeak. Erosketa publikoa, eskola-jantokiak.

4. BLOKEA. AGROEKOLOGIA ELIKADURA-SUBIRANOTASUNERAKO BIDE GISA

Nekazaritza ekologiaren bilakaera eta dimentsioak Nekazaritzaren bilakaera. Baserria industrializazioaren eta monolaborantzen aurrean. Globalizazioak ekoizpen-ereduan, merkatuetan eta lurraldean duen eragina. Agroekologia eraldaketa-prozesu kolektibo gisa.

Baserritarren eta nekazarien mugimendua. Nekazari mugimenduaren historia Euskal Herrian. Etxalde eta Vía Campesina. Emakume baserritarren papera Elikadura Burujabetzaren aldeko borrokan. Elikadura Burujabetza tokian tokikotik nola eraiki. Aliantza estrategikoak beste erakunde edo kolektibo batzuekin.

Lehenengo seihilekoan, ikastaroaren osagarri gisa, bisitak eta tailerrak egingo dira gure lurretan ezartzen ari diren gai edo praktikei buruz, hala nola bioongarriak, mikroorganismo eraginkorrak eta abar.

Gainera, aurten berrikuntza gisa, parte-hartzaileek baserritar agroekologikoekin praktikak egiteko aukera izango dute.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.

×