EHNE Bizkaia XII. Kongresua

Bizkaiko nekazaritza-sektorearen egitura-krisiaren testuinguruan, EHNE Bizkaiak XII. Kongresua egin zuen joan den apirilaren 2an. Krisialdi jarraitu hori, gainera, areagotu egin da jarduerarako oinarrizko intsumo garestiekin eta hodeiek elikatutako prezioekin.

Kongresu honen dokumentu politikoan azpimarratzen denez, "elikagai-merkatuen liberalizazioak espekulazio-mailak biderkatu zituen etorkizuneko merkatuen bidez, non finantza-inbertsioko funtsek lehentasunak ezartzen baitituzte".

Hala, zerealen espekulazio-kontrola "iraungitze-data duela dirudi", eta hurrengo kate-maila elikadura sintetikoan kokatzen da: "Laborategiko elikadura jasangarria izango da ingurumenaren eta etikaren aldetik, balioen eskalatik; paradigma berria da industria-nekazaritzaren bilakaeran; gizakiaren animalia-binomioaren deskonexioa izatetik laborategiko elikadurak adierazten duen erabateko bereizketa izatera pasatuko da.

EHNE Bizkaia XII Kongresua - XII Congreso de EHNE Bizkaia

Bi prozesu horiek "nekazaritza-industrian ezarritako finantza-interesek eta erakundeen onespenak (Euskal Herrian ere bai)" bultzatzen dituzte. Izan ere, behi-esnearen Europako abeltzaintza industrializatu handiena Caparroson (Nafarroa) dugu, eta Europako in vitro haragiaren lehen laborategia Donostian proiektatuta dago.

Beraz, guztiz kontrajarriak dira bi elikadura-eredu: baserritarrek ekoitzitako elikagaiak in vitro elikaduraren aurrean, eta nekazaritza eta abeltzaintza baserritarrekin baserritarrik gabeko nekazaritzaren aurrean. "Eta bi ereduak lehian arituko dira iraunkortasun handiagorako trantsizio-egoera batean, non biztanle gehienen ongizatea eta eskubideak finantza-korporazioen eta multinazionalen interesei aurre egingo baitzaie".

Hala ere, eta etorkizuneko agertokia konplexua den arren, EHNE Bizkaiak aukera-multzo bat ere badu: "Aukera berriak ditugu tokiko eskalan alternatibak aurkeztu eta finkatzeko, herritarrak kontzientziatzeko espazioak irabazten jarraitzeko, erabakiak hartzeko prozesuei eduki praktikoa emateko subiranotasunaren klabeetan...; azken batean, oinarriak beste garapen-eredu baterako jartzeko".

Horretarako, funtsezkoa da arazoei eta ziurgabetasunei aurre egiteko jarrera berreskuratzea eta biderkatzea, aukera berriak ikusteko pentsamoldearekin.

Hala, Bizkaiko nekazaritza-sindikatuak paradigma premiaz aldatzea proposatu du, nekazaritza industriala alde batera uzteko eta sistema agroekologiko dibertsifikatuen alde egiteko; "Baserritik mahaira" estrategia eta biodibertsitatea elikadura-sistema justu, osasungarri eta ekologiko baten zerbitzura jartzea.

EHNE Bizkaiaren proposamenen artean, nekazaritza- eta elikadura-sistemak eraldatzea ere funtsezkoa da, nekazaritza-ekologian oinarritutako elikadura-subiranotasunerantz aurrera egiteko. Horretarako, premiazkoa da nekazaritza eta elikadura arloko beste politika bat garatzea Bizkaian eta, oro har, Euskal Herrian, elikadura politika publikoen ardatza izan dadin.

Halaber, beharrezkoa da produkzioan ekoizpen iraunkorra lortzeko trantsizioa artikulatzea, baita Bizkaiko nekazaritzako lurren bolumena handitzea ere, abeltzaintzan hurbileko zerealak ahalbidetzeko akordioak biderkatuz.

Biltzarretik sortutako planteamenduen artean daude, halaber, tokiko hiltegiak, eraldaketa eta merkatuak elikadura-sistema berrien muinean kokatzea, eta eskualdeko estrategiak prestatzea elikaduran, oihanak garatzeko eredu berria eta energia berriztagarrien ekoizpena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.