18 neurriko plana iragarri du Espainiako Gobernuak

Cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria

Luis Planas Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroak nekazarien eta abeltzainen kezkei erantzuteko neurri sorta bat aurkeztu die Estatuko nekazaritza-erakunde profesionalei.

Zazpi blokeren inguruan egituratzen diren 18 neurri dira: elikatze-katearen legearen aplikazioa indartzea; araudia sinplifikatzea; merkataritza-gaiak; nekazaritza-aseguruak; gasolio profesionala; abeltzaintza estentsiboko foroa eta gazteak sartzea. Hala ere, Ministerioak berak bere webgunean emandako informazioan sei bloke baino ez dira agertzen, "abeltzaintza estentsiboko foroa" ez baitago sartuta.

1. Elikakatearen Legearen aplikazioa indartzea

  • Elikagaien Informazio eta Kontrolerako Estatuko Agentzia bat sortzea. Gaur egungo agentziaren maila igotzeak, Ministerioaren erakunde autonomoa izanik, kontrol- eta ikuskapen-ahalmen administratiboa handitzea ekarriko du, katearen legea betetzeko bitarteko gehiagorekin. Agentzia hori sortzeko, lege bat onartu behar da. Gainera, autonomia-erkidegoekiko koordinazioa indartuko da, autonomia-erkidegoek beren gain hartu behar baitituzte kateko kontratuen ikuskapenean dagozkien erantzukizunak.
  • Ofiziozko ikuskapen-planak eguneratzea. Lan horretarako, Gobernuaren, nekazaritza-erakundeen eta autonomia-erkidegoen artean, lehentasunez jardun beharreko sektoreak identifikatuko dira.
  • Katearen legea ez betetzeagatik ezarritako zehapen larri eta oso larrien metatua argitaratzea. 2023tik aurrera hiru hilean behin argitaratzen dira banakako zehapenak.
  • Merkataritza-jardunbide desleialei buruzko zuzentaraua eguneratzea. Horretarako, eredu gisa erabiliko da 2021eko abenduan onartutako katearen legearen erreforma.

2. Araudia sinplifikatzea

  • Laboreen txandaketari buruzkoak (BCAM 7) eta azalera ez-produktiboei buruzkoak (BCAM 8) indargabetzea ureztatutako laboreetan. Nekazaritza ekologikotik salbuestea ere eskatuko da, BCAM 7ren kasuan bezala.
  • Atzeraeragina kentzeko eskatuko da txandakatze-urteen zenbaketan, eta txandakatze gisa zenbatzeko aukera izango da aurreko urteetan erabili ez den bigarren mailako labore bat jarri izana.
  • Lurzoruaren gutxieneko estaldurarako (BCAM 6), uztaren eta irailaren 1aren arteko labore bertikala baimentzea eta aldi horretan berdean ongarritzea baimentzea proposatuko da.
  • Nekazari eta abeltzainentzako administrazio-karga sinplifikatzea, eta NPBren Plan Estrategiko Nazionala kudeatzea. Proposamen horiek Europako Batzordeari helarazi zaizkio, hilaren 26ko Kontseiluan baimendu ditzan.
  • Aitorpenetan georreferentziatutako argazki bat sartzea ezabatzea, laguntzak jaso ahal izateko, eta erregimen sinplifikatua lehengoratzea 5.000 euro arteko laguntzak jasotzen dituzten ustiategientzat, hau da, kontrol txikiagoak.
  • Era berean, ekorerregimenen katalogoa zabalduko da, urte honetan sartutako NPBren figura berria, ingurumenerako onuragarriak diren praktikak ordaintzen dituena, bereziki lehorrak diren eremuak kontuan hartzeko.
  • Ustiapen-koaderno digitala ezartzea borondatezkoa izango da. Neurriak jarriko dira abian jar daitezen sustatzeko, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien iraunkortasuna hobetzeko funtsezko tresnatzat jotzen baita.

3. Merkataritza-neurriak

  • Hirugarren herrialdeetatik inportatutako elikagaiak ekoizteko produktu fitosanitarioak erabiltzean elkarrekikotasun-printzipioa defendatzea. Produktu fitosanitario bat EBn debekatuta badago, ez da erabili behar inportatuko diren elikagaien ekoizpenean ere.
  • Aduana nazionalen koordinazioa hobetzeko neurriak hartzeko eskatuko dio Espainiak Europako Batzordeari, aduana-batasunaren eraginkortasuna hobetzeko.
  • Mugako ikuskapena berrantolatzea Espainiako Estatuan, kontrolen eraginkortasuna hobetzeko.
  • Europar Batasunak Erkidegoko lurraldean baimenduta ez dauden substantzietarako hondakinen gehieneko muga ezarri ez badu, Espainiak zero muga aplikatuko du, prebentzioz.

4. Nekazaritzako aseguruak

  • Nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntza indartzea, 2024an guztira 284,5 milioi euroko laguntza-ildoarekin, bai eta lerroak klima-egoera berrietara egokitzeko beharrezko ekarpenak egitea ere.

5. Gasolio profesionala

  • Nekazaritza-erabilerako gasolioaren hidrokarburoen gaineko zergaren murrizketari eustea, litroko 3,3 zentimoko tasarekin, litroko 37,9 zentimoko tasa orokorraren aldean.
  • Gainera, 2024an gasolioaren fakturaren % 35eko murrizketek eta plastiko eta ongarrien % 15eko murrizketek indarrean jarraituko dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) zenbatespen objektiboaren metodoan.

6. Belaunaldi-erreleboa

  • Funtsezkoa da Gobernua eta autonomia-erkidegoak ados jartzea gazteak gizarteratzen laguntzeko. Gai horri heltzeko berariazko Konferentzia Sektoriala deitzea. NPBren laguntzek 220 milioi euro bideratzen dituzte urtero belaunaldi-erreleborako laguntzetara.

↓  Deskargatu PDFa neurriekin (gaztelaniaz) ↓

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.