EHNE BIZKAIAren proposamena, NPBren ustiategi “ahaztuentzat” nekazaritzako eta ingurumeneko neurri berri bat ezartzeko

Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) eremutik kanpo geratu diren abeltegiak ere ez dituzte kontuan hartzen administrazioek, garrantzi kualitatiboa izan arren eta baserritar askori eragiten dioten arren. Hori dela eta, EHNE Bizkaiak proposamen bat egin du, ustiategi-mota horretarako nekazaritza- eta ingurumen-arloko laguntza izatea lehentasunezko gai gisa planteatzen duena.

Proposamen horren arabera, urteko oroharreko ordainketa bat edo hektareako ordainketa bat egin behar da, baratze, fruta eta animalia txikiak extenkatzen dituzten granjei aukera emango diena, eta, askotan, eztula eta ekoizpen dibertsifikatuak dituzten zirkuituetan merkaturatzen dituzte, NPBren parte direla esan ahal izateko.

EHNE Bizkaiak 3.660 euroko prima proposatu du NLUeko. Labrego Galego sindikatuak NPBren gune-gunerako egindako esku-hartze fitxei egindako gogoetetan oinarritzen da proposamen hori. Fitxa horiek MMAk eta autonomia-erkidegoek batera prestatu dituzte 2023-2027 PEPACerako.

Egia da, nagusiki nekazariak izanik ere, lehen zutabetik kanpo geratu diren pertsonak, dimentsio-kontuengatik -ordainketak hektareako izaten jarraitzen du eta birbanaketa-ordainketak ez ditu konponduko horiek-.

Horregatik, Galizian, 2023-2027 NPBren aldi berri honetarako, nekazaritza eta ingurumen arloko neurri bat jarri dute abian: "Ekonomia zirkularra.Ustiapen iraunkor txikiak", 125/2014 Dekretua, irailaren 4koa, lehen mailako produktuak ustiategietatik azken kontsumitzaileari zuzenean saltzea arautzen duena. Nekazaritzako eta ingurumeneko neurri hori Espainiako NPBren Plan Estrategikoan jasota dago.

Azoka. Feria. Venta directa

Zuzeneko salmenta horren bidez, nekazaritzako kate mentarioa iraunkorragoa izatera bultzatzen da, izan ere:

  • Sasoiko elikagaiak dira nagusiki, eta landareen ziklo naturalak errespetatzen dituzte, ekosistema iraunkorragoak sortuz.
  • Hurbileko produktuek tokiko enplegua eta landa-garapena dinamizatzen dituzte, etengabeko lanpostuak sortuz eta belaunaldi-erreleboa eta familia-ustiategi txikiak sustatuz.
  • Hurbileko elikagaiak kontsumitzeak balioa ematen die tokiko elikagaiei, produktuen jatorriari buruzko kontzientzia soziala sortzen baitu.
  • Energia gutxiago erabiltzen da produktuen biltegian, uzta bildu eta kontsumitu arte denbora gutxiago igarotzen delako.
  • Hurbileko produktuek distantzia txikiagoa egiten dute, eta, beraz, gutxiago kutsatzen da garraioan.
  • Elikagaien banaketan bitartekariak murrizteak lagundu dezake elikagaien galerak eta galerak gutxitzen.

Nekazaritzako eta ingurumeneko neurri hori onartzeko baldintzak:

  • Beren jarduerari dagozkion nahitaezko erregistroetan inskribaturik egotea, indarra duen araudiari jarraikiz:

a) Animalia-jatorriko produktu primarioa bada, Abeltzaintzako Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA).

b) Landare-jatorriko produktu primarioa bada, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (REGEPA).

  • Gutxienez, Hurbileko Salmentaren Dekretuan ezartzen diren ekoizpen guztiak onartzen dira (eztia, arrautzak, barazkiak, fruta...). Dekretu hori izapidetze-fasean dago.
  • Ustiategiak 0,5 NLU sortu behar ditu gutxienez, edo Gizarte Segurantzan alta emanda egon.
  • 0,5 ha eta 3,00 ha bitarteko tamaina izango du ustiategiak barazkien produkziorako (laborantzarako lurra erabili behar da), edo mistoa, 0,5 ha eta 10 ha artekoa.

KONPROMISOAK

1. Hurbileko Salmentaren (HS) bidezko merkaturatzea, komertzializazioa bi modalitate hauetako batean egiten denean:

- Zuzeneko salmenta (ZS): ekoizleak edo nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizleen elkarteek azken kontsumitzaileari zuzenean egindako salmenta da, bitartekorik gabe:

. Produkzio ustiategian.

. Tokiko azoka eta merkatuetan, baldin eta ustiategiaren titularrek saltzen badituzte.

. Kontsumitzaileen etxean.

. Kontsumo taldeei egindako salmenta, telefono bidezkoa edo telematikoa, bitartekaririk gabe.

- Merkaturatze-zirkuitu laburreko salmenta (MZS): bitarteko batekin egiten da, gehienez ere (txikizkako establezimendua, landa-turismoa, jantoki kolektiboa edo ostalaritza-establezimendua), azken kontsumitzaileari produktuak zuzenean ematen dizkiona.

2. Laborantzako hondakinen konpostajea, nekazaritzako ekoizpenen kasuan

3. Laboreetako hondakinak erretzeko debekua. Izurriteek edo gaixotasunek suntsitzea beharrezkoa denean izan ezik.

4. Herbizidak erabiltzeko debekua.

5. Ustiapen koadernoa aurkeztu.

6. Merkatuetan egindako salmenten, finkan in situ egindako salmenten edo txikizkako establezimenduei egindako salmenten urteko erregistro bat aurkeztea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.