Eusko Jaurlaritzak Elikatze Katearen Legea garatzen duen dekretua onartu du

Eusko Jaurlaritzak Elikatze Katearen Legea garatzen duen dekretua onartu du, Kongresuak 2021eko abenduan onartu zuena. Bestalde, EHNE Bizkaiak Agintaritza Betearazleak egiten dituen ikuskapenak "ofizioz egitea, inolako salaketarik jarri beharrik gabe" eskatu du, besteak beste.

Eutsi baserriari - Cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria

Dekretuak xedatzen duenez, Eusko Jaurlaritzak kontrolatuko ditu ekoizleen eta banatzaileen arteko elikadura-kateko kontratu guztiak, eta hori betetzen ez duten zehapenak aplikatuko ditu. Horrez gain, bi organo berri sortzea aurreikusten du: Elikagaien Kontratazioaren Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen Jarraipen Batzordea eta Euskadiko Elikadura Katearen Behatokia.

Euskal Autonomia Erkidegoan "lehen sektorea egoera bereziki ahulean dago, hein handi batean egoera ekonomikoaren eta hornidura-katearen doikuntzen mende", eta Lakuako Gobernuak adierazi duenez, dekretuaren helburua "elikadura-katearen berroreka ezartzea da, lehen sektorearen zati handi batek dituen zailtasunak arintzeko neurri gehigarriak sartuz, eta, ahal den neurrian, elikadura-kateko operadoreen arteko merkataritza-harremanen gardentasuna ziurtatuz".

Dekretuak, elikadura-katearen kontrol- eta gainbegiratze-sistemari dagokionez, agintaritza betearazle bat izendatzea aurreikusten du, eta Euskadiko elikadura-kate osoari eragingo dioten ikuskapen, kontrol eta zehapen mekanismoak ezartzen ditu, ekoizpen primariotik hasi eta azken kontsumitzaileari saltzeko puntuetaraino.

Halaber, bi organo berri sortzea aurreikusten du:

  • Euskadiko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen helburuetako bat da:
   • elikakatearen eta, bereziki, lehen sektorearen iraunkortasun sozial, ekonomiko eta ingurumenekoaren alde egitea;
   • kalitatezko nekazaritzako elikagaien balioa nabarmentzea;
   • kontsumitzaileek nekazaritzako elikagaiei eta elikadura-katearen funtzionamenduari buruz jasotzen duten informazioa eta pertzepzioa hobetzea;
   • merkataritza-harremanen gardentasuna hobetzea eta Legeari egokitutako elikagai-kontratuen ezarpena sustatzea.
  • Bestalde, Euskadiko Elikadura Katearen Behatokia elikatze-katearen eta elikagaien kostuen jarraipena, aholkularitza, informazioa eta azterketa egiteko organoa da. Hona hemen bere funtzioetako batzuk:
   • Euskadiko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea zabaltzea, erakunde operadoreen atxikimenduak sustatuz;
   • elikadura-kate osorako jarduera-proposamenak eta gomendioak egitea
   • elikakatearen erakunde operadoreek erabilitako merkataritza-jardunbideen jarraipena eta ebaluazioa egitea.

EHNE Bizkaia-ren eskaerak

 1. Lehen begiratuan, positiboa da Eusko Jaurlaritzak Estatuko legea garatzea eta lege hori betetzeko tresnak eta bitartekoak jartzea.
 2. EHNE Bizkaia oso jakitun da azken katebegia (baserritarrak) ahula dela zenbait egoera edota negoziaziotan, eta, horregatik, ezinbestekotzat jotzen dugu ikuskapenak ofizioz egitea, inolako salaketarik jarri beharrik gabe.
 3. Sektoreari urteko txostena helarazi eta ezagutarazi behar zaio. Txosten horretan ikuskapen-kopurua, horien maiztasuna eta emaitzak jaso behar dira.
 4. Beharrezkoa da egiten diren elikagaien balio-kateko azterketak gure sektorearen eta gure baserritarren errealitatera egokituta egotea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.