Isidre Martínez: “Elikadura burujabetza eta jasangarritasuna”

elikadura burujabetza

[Bioeco Actual]

Elikadura-burujabetza herriek eta nazioek elikadurarekin eta nekazaritzarekin lotutako beren politikak eta praktikak zehazteko duten eskubideari buruzko kontzeptua da. Ideia horrek tokiko komunitateek eta gobernuek erabakiak hartzeko eta elikagaien ekoizpenaren, banaketaren eta kontsumoaren funtsezko alderdiak kontrolatzeko duten gaitasuna azpimarratzen du.

Kontzeptu hori batez ere gizarte-mugimenduek, gobernuz kanpoko erakundeek eta gizarte zibileko taldeek sustatu dute. Ezaugarri nagusien artean, komunitateek beren nekazaritza- eta elikagaigintza-sistemei buruzko erabakiak hartzeko autonomia dute, nekazaritzako elikagaien enpresa handien edo nazioarteko erakundeen mendekoak izan gabe.

Halaber, herritar guztiei elikagaietarako sarbidea bermatzea azpimarratzen du, kultura eta jakintza tradizionalak zainduz, bai eta nekazaritza-praktika iraunkorrak sustatzea ere, baliabide naturalak errespetatzen dituztenak eta lurzoruak agortzen ez dituztenak edo ekosistemak kutsatzen ez dituztenak.

Iraunkortasuna

Iraunkortasuna elikagai-burujabetzari datxekion helburu bat da, eta ikuspegi horretatik ez da mugatzen elikagai-ekoizpenaren tokiko kontrolera eta kudeaketara; horrez gain, iraunkortasunez egiteko erantzukizuna ere badakar, ingurumena babestea, egungo eta etorkizuneko beharrak asetzea, kanpoko baliabideekiko mendekotasuna murriztea eta elikadura-sistemak klima-aldaketen eta bestelako asalduren aurrean erresilientzia izatea bilatuz.

Elikadura-politika globalaren kontzeptu eta helburu gisa elikadura-burujabetza aldarrikatzen duten nazioarteko hainbat erakunde eta GKE daude, hala nola "La Vía Campesina", "Friends of the Earth International" edo GRAIN, beste talde sozial eta ingurumenzale askoren artean.

Onarpen ofizialik gabe

Elikadura-burujabetzaren kontzeptu sozial horrek ez du erakunde ofizialen errekonozimendurik, oro har, "elikadura-segurtasuna", "elikadura-iraunkortasuna" edo "elikagai seguruak eta nutritiboak eskuratzea" terminoak erabiltzen baitituzte, "elikadura-burujabetza" terminoaren ordez. Termino horrek gehiago nabarmentzen du ekoizpena eta tokiko elikadura-sistemekin lotutako erabakiak kontrolatzen dituenaren garrantzia.

Hala ere, erakunde ofizial batzuek elikadura-burujabetzaren printzipioekin lotutako ikuspegia izan dezakete, nahiz eta beste termino batzuk erabili. Adibidez, tokiko elikadura-sistemak eta sistema iraunkorrak sustatzea, nekazaritzako biodibertsitatea babestea eta nekazari txikiei laguntzea. Elikadura-burujabetzarekin lotutako eremuetan lan egiten duten Nazio Batuen ekimenen adibide batzuk Elikagaien Munduko Programa (IEP) edo Ingurumenerako Programa (NBGP) dira, baita, zeharka, Munduko Bankua ere, elikadura-burujabetzaren kontzeptua bere misioan zentrala ez den arren, bere finantzaketa-programa askok tokiko elikagaien eta elikagai jasangarrien ekoizpenean inplikazioak izan ditzaketelako.

Autohornidura

Baina elikadura-burujabetzaren beste ikuspegi bat ere badago, eremu geografiko edo komunitate jakin bateko kontsumitzaileentzat garrantzitsua dena eta, beraz, gu guztiokin zuzenean konektatzen duena. Eta elikadura-burujabetzaren kontzeptu orokorra eremu jakin bateko elikadura-sistemak eremu geografiko bereko elikagaiez hornitzeko duen gaitasunarekin lotzen du. Gaitasun hori handitzea funtsezkoa da hornikuntza-kate globalaren etenduren kalteberatasuna murrizteko. Covid-19aren pandemian dastatze bat izan genuen, eta bertan egiaztatu ahal izan genuen oso garrantzitsua zela nekazari dibertsifikatuak eta hurbilak izatea.

Ikuspegi horretatik, elikadura-burujabetzak berekin dakar elikagaien tokiko ekoizpena sustatzea, komunitatearen edo eskualdearen elikadura-beharrak asetzeko. Horretarako, nekazari txikiei laguntza handiagoa eman behar zaie, eta gertu ekoitzitako elikagaietarako tokiko merkatuak sortu behar dira, inportazioekiko mendekotasuna murrizteko, batez ere inguru horretan arrakastaz ekoitzi daitezkeen produktuetan. Hurbilketa horrek, halaber, nekazaritzako biodibertsitatea eta tokiko elikagaien kultura zaintzea dakar, bai eta tokiko banaketa-egiturak sustatzea ere, elikagaiak tokian-tokian saldu ahal izateko, distantzia luzerik egin behar izan gabe. Hurbiltasunaren ziurtagiri ofiziala ere funtsezko faktore bihurtzen da kontsumitzaileei konfiantza emateko.

Tokiko produktuak kontsumitzea

Elikadura-burujabetza areagotzeko beharrezkoak diren beste ekintza batzuk dira, halaber, eskola-elikadurako programetan, ospitaleetan eta beste erakunde publiko batzuetan tokiko produktuei lehentasuna emango dieten erosketa publikoko politikak ezartzea; nekazari txikiei lurra eskuratzeko aukera bermatzea ere beharrezkoa da; eta kontsumitzaileen artean tokiko elikagaiak eta elikagai iraunkorrak erostearen eta kontsumitzearen garrantziaren inguruko kontzientzia sustatzea, tokiko elikadura-sistema hobeto uler dadin sustatuz.

Azkenik, nekazarien eta kontsumitzaileen tokiko sareak eta kooperatibak sortzen laguntzea, elikagaien lankidetza eta banaketa eraginkorra sustatuz, bai eta ikerketa eta berrikuntza sustatzea ere, eremu bakoitzera erabilgarriak eta egokituak diren nekazaritza-praktiketan eta teknologietan.

Eremu bakoitzak behar eta baldintza espezifikoak ditu, eta, beraz, estrategia zehatzak alda daitezke, baina gakoa da tokiko komunitatea aktiboki inplikatzea eta nekazari txikiekin eta elikadura-burujabetza erraztuko duten politikak eta praktikak diseinatzeko eta ezartzeko interesa duten beste eragile batzuekin lan egitea. Eta gogoratu mahaian egiten ditugun hautuek, kontsumitzaile garen aldetik, benetako eragina dutela bizi garen munduan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.