Nekazaritza Ministerioak 43 neurriren proposamena aurkeztu die nekazarien elkarteei

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroak, Luis Planasek, nekazarien eta abeltzainen protestak baretzeko 43 neurri biltzen dituen proposamena aurkeztu die nekazarien elkarte profesionalei. Oraingoz, bakarrak, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos-ek (UPA), eman dio onespena proposamenari.

Reunion Planas organizaciones agrarias

43 proposamenen dokumentua zazpi multzotan banatuta dago: NPB sinplifikatzea eta malgutzea; nekazaritzako elikagaien mugaz gaindiko merkataritzari buruzko gaiak; katearen legearen aplikazioa indartzea; nekazaritzako aseguruen sistema hobetzea; zerga-, finantzaketa- eta lan-neurriak; animalien osasunari eta abeltzaintza estentsiboari laguntzea; eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko politikak indartzea, autonomia-erkidegoekin koordinatuta.

1. NPB sinplifikatzeko neurriak

Baldintzazkotasuna

  • Lurzorua kudeatzeko neurriak malgutu dira (BCAM 5).
  • Lurzorua kudeatzeko neurriak malgutu dira (BCAM 6).
  • Txandakatzeko betebeharra ezabatzen da (BCAM 7).
  • Lugorriaren % 4ko betebeharra ezabatu da (BCAM 8).

Ekorerregimenak

  • Ekorregimena malgutu egiten da larreetan.
  • Biraketa-ekorregimena malgutu egiten da.
  • Zuzeneko ereiteko ekorregimena malgutu egiten da.
  • Laborantza-lurretan biodibertsitate-ekorregimena malgutu egiten da.
  • Ekorregimena malgutu egiten da zurezko laboreetan.
  • Biodibertsitatearen ekorregimena malgutu egiten da zurezko laboreetan.

Kontrolak

  • Ustiapen-koaderno digitalaren nahitaezkotasuna ezabatzen da.
  • Argazki geoerreferentziatuak bidaltzeko derrigortasuna ezabatzen da.
  • Kontrolak sinplifikatzen dira.
2. Abeltzaintzako araudia aldatzea
  • Akordioak barne hartzen du abeltzaintzako araudi batzuk malgutzea identifikazio elektronikoari, animalien ongizateari, ustiategiko albaitariari eta abarri buruz. Hurrengo hilabeteetan araudia sektorearen errealitatera egokitzeko lan egingo da. Lurzoruak elikatzeari buruzko Errege Dekretua sinplifikatu da simaurrak ongarritzeko, aplikatzeko, pilatzeko eta lurperatzeko planari dagokionez.
  • Ministerioak tuberkulosiak eragindako gastuak ordaintzeko konpromisoa hartzen du, bai eta gaixotasun hemorragiko epizootikoak eragindako gastuak ere.
  • Abeltzaintza-mahai espezifiko bat sortzen da, abeltzaintza-araudia aplikatzeko irizpideak ezartzeko.
3. Merkataritza-akordioak
  • EBn baimendu gabeko produktuen hondakinen gehieneko muga (HGM) zeroan ezartzea, bere lurraldeko inportazioetarako.
  • Gobernuak mugako ikuskapen-zerbitzuen koordinazioa indartuko du, kontrolen eraginkortasuna eta segurtasuna hobetzeko, bai eta mugako babesa ere, Erkidegoko araudia betetzen ez duten inportazioen aurrean, araudi horrek eskaintzen dituen aukerak hobeto aprobetxatuz.
  • Lantalde iraunkor bat ezarri da nekazaritza-erakundeekin, nekazaritza-produktu nagusien esportazioen eta inportazioen jarraipena egiteko.
  • Gobernuak esparru guztietan defendatuko du ispilu-klausulak deiturikoen aplikazioa, horrela, inportatutako nekazaritza- eta abeltzaintza-produktuek Erkidegoko produktuen arau berberak bete beharko dituzte, bereziki EBn baimendutako produktu fitosanitarioen erabilerari dagokionez.
4. Katearen Legea indartzea
  • Ikuskapenak eta kontrolak izugarri handituko dira, honako hauen ondorioz:
   • AICAren kategoria Estatuko Agentzia bihurtzea (Zerga Agentziaren maila hierarkikora).
   • Autonomia Erkidegoen kontrola handitzea.
  • Katearen Behatokia indartzea kostuen azterketak arinago argitaratzeko.
  • Nekazaritza Erakundeekin koordinatutako salaketa-programa.
  • Metatutako isunak argitaratzea.
5.Nekazaritzako aseguruen sistema indartzea
  • Aparteko kalteak nekazaritza-asegurutik ateratzea, primen igoerak 400 milioi euro murriztuz.
  • Nekazari profesionalentzako, lehentasunezko ustiategientzako eta gazteentzako dirulaguntza maximora iristea (44,5 milioi euro).
  • 2024rako Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Planean ezarritako laguntza bermatzen da (284,5 milioi euro).
  • Modulaziotik salbuetsiko dira pertsona fisikoak diren gazteak, nekazari profesionalak eta lehentasunezko ustiategiak (2 milioi euro).
6. Fiskalitate eta finantzaketa neurriak
  • Kapitulu honek sektoreari 1.526,2 milioi euroko likidezia ematea dakar, honela banatuta:
   • Nekazaritzako gasolioaren mantentze-lanak (400 milioi euro).
   • Zerga-salbuespenak (326,2 milioi euro).
   • Finantzaketa-plana (800 milioi euro).
  • Moduluetan geratzeko diru-sarreren gehieneko muga handitzea (280.000 euro).
7. Gazteak lanean hastea
  • 20 milioi euroko aparteko zuzkidura eta 7 milioi gehiago abaletarako. Abal nagusiaren eta guztiaren % 15eko dirulaguntza emango da, eta 200 milioi nekazari gazteentzako eta belaunaldi-erreleborako soilik izango dira.
  • MAPAREN konpromisoa, AKZekin batera nekazari gazteen txertaketa eta ikusgarritasuna hobetzeko ekintzen proposamen bateratua egiteko
8. Lan-arriskuen prebentzioari buruzko legearen eskakizunak malgutzea
  • Nekazaritza-sektorera egokitutako historia kliniko-laboralaren eredu bat ezartzea, eskakizun gehigarriak saihesteko (milioi 1 euro).

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.