Agroekologiari buruzko ikastaro integrala 2023. Ikasteko, lan egiteko eta lurra bizitzeko beste modu bat

Ikastaro honek hartzaile hauek zituen:

    • nekazaritza-sektorean sartzeko prozesua hasi nahi duten pertsonak
    • autokontsumorako baratze bat martxan jarri, hainbat elikagai ekoitzi eta abar nahi duten pertsonak.
    • lurra duten eta lur horretan zer egin ez dakiten pertsonak
    • sektorearen errealitatea hobeto ezagutu eta gure eskualdeetan abian jarri diren dinamika agroekologikoetara hurbildu nahi duten pertsonak.

Prestakuntzak partaidetza handia izan du, eta bost bloke teoriko-praktiko handitan banatuta egon da:

1. BLOKEA. LURRAREN ERABILERA AGROEKOLOGIKOA

Agroekologiari buruzko oinarrizko kontzeptuak. Gure lurraren diagnostikoa eta analisia. Emankortasuna. Konposta egitea eta lurra ongarritzea. Hazitegiak prestatzea eta geure instalazioa ekoiztea.

Baratzea eta hazkuntza-teknikak maneiatzea. Lurra prestatzea. Makineria. Finkaren plangintza eta diseinu agroekologikoa. Plantazioa. Landatzeko markoak eta sistemak. Asoziazioak. Txandakatzeak. Gaixotasunen prebentzioa. Tratamenduak. Borroka biologikoa

2. BLOKEA. DIBERTSIFIKAZIOA ETA ERALDAKETA

Dibertsifikazioa. Nekazaritzako frutagintza ekologikorako sarrera. Abeltzaintzako ekoizpen osagarriak (arrautzak, oilaskoak, etab.) Jardueraren dibertsifikazioa: erlezaintza ekoizpena, artisau-ogia, sendabelarrak, loreak

3. BLOKEA AUTOENPLEGURAKO PROIEKTU BAT ABIAN JARTZEA

Ideiatik praktikara. Nekazaritza Ekologikoko Proiektua abian jartzeko urratsak. Lurra eskuratzea, haziak, azpiegiturak, laguntzak, legezko betekizunak, altak, fiskalitatea. Higiene- eta osasun-arauak.

Merkaturatze-sistemak. Zirkuitu laburrak. Banaketa-alternatibak. Merkatuak. Kontsumo-taldeak. Erosketa publikoa, eskola-jantokiak.

4. BLOKEA. AGROEKOLOGIA ERALDAKETA-PROZESU KOLEKTIBO GISA

Landa-inguruneko aniztasuna eta gizarte-dinamikak ezagutzea. Nekazarien feminismoaren proposamena. Harrera-proiektuak migratzaileekin eta errefuxiatuekin. Pertsonak landa-ingurunean sartzeko antolamendu-modu berriak.

5. BLOKEA. AGROEKOLOGIA ELIKADURA-SUBIRANOTASUNERAKO BIDE GISA

Globalizazioak ekoizpen-ereduan, merkatuetan eta lurraldean duen eragina. Nekazari mugimenduaren historia Euskal Herrian, Etxalde eta Via Campesina. Nekazarien Eskubideen Adierazpena eta Elikadura Burujabetza. Eskualdeko elikadura-estrategiak.

Programa
Irudiak

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.